K zgodovini oblikovanja meje v Beli krajini

  • Marko Zajc
Ključne besede: slovensko-hrvaška meja, Bela krajina, Žumberak, Hrvaška, Slovenija, zgodovina

Povzetek

Namen prispevka je pregled zgodovine slovensko-hrvaške meje na območju Bele krajine od srednjega veka do 20. stoletja. V uvodu avtor teoretično opredeli problematiko zgodovinskega raziskovanja meje, nato pa na osnovi literature in virov opisuje razvoj, ki je pripeljal do oblikovanja današnje meje. Današnjo slovensko-hrvaško mejo v Beli krajini sta v zgodovini zaznamovala dva pomembna fenomena: ozemeljske spremembe in neskladje meja (ozemeljske spremembe so pripeljale do razhajanja različnih meja) in spremembe mejnosti ustaljenih meja (meje so večkrat spremenile svojo naravo). Današnja državna meja pa je »naslednica« celotne zgodovinske dediščine.