Belokranjec Juro Adlešič in slovensko izseljenstvo

  • Marjan Drnovšek
Ključne besede: Juro Adlešič, slovensko izseljevanje, Cleveland, ljubljanski župan, politični emigrant

Povzetek

Članek opisuje vlogo Belokranjca dr. Jura Adlešiča v odnosu do slovenskega izseljenstva. S publicističnimi prispevki in z govorom na slovensko-hrvatskem katoliškem shodu leta 1913 je opozarjal javnost na problematiko izseljevanja Slovencev v Združene države Amerike. Bil je pod vtisom tiste strani, ki je izseljevanje odsvetovala. Kot pravnik pa si je le prizadeval za boljšo organizacijo izseljevanja, tj. za povečano skrb za odhajajoče preko Atlantika. Leta 1938 je kot ljubljanski župan obiskal ameriške Slovence. Njegov cilj je bil Cleveland, imenovan tudi ameriška Ljubljana. Bil je navdušen nad Slovenci v Združenih državah Amerike, kar pomeni njegov določen odmik od pogledov, ki jih je izražal v obdobju množičnega izseljevanja pred prvo svetovno vojno. Med vojno in po njej je postal »izseljenec«, saj se je kot ljubljanski župan podredil italijanski okupaciji. Odšel je v Združene države Amerike, kjer je životaril, v šestdesetih letih pa se je vrnil v domovino in zaključil življenjski krog v Adlešičih.