Posvetila na skladbah kot izhodišče za razpoznavanje kulturne zgodovine 19. stoletja na Slovenskem

  • Nataša Cigoj Krstulović
Ključne besede: glasba 19. stoletja, kulturna zgodovina, priložnostna glasba, posvetila na skladbah

Povzetek

Čeprav posvetila na skladbah, ki so nastale v 19. stoletju na Slovenskem, nudijo le omejene možnosti za raziskovanje glasbene preteklosti, so vendar dovolj prepričljiv dopolnilni vir za razpoznavanje fragmentov kulturne zgodovine. Posvetila po eni strani razkrivajo osebne ter družbene vezi ustvarjalcev in posvečencev, kažejo, kdo in na kakšen način se je udeleževal kulturnega in družabnega življenja, po drugi strani pa lahko obeležujejo tudi enkraten dogodek in njegove akterje. Izpričujejo torej tudi tesno vez glasbe, glasbenega življenja ter socialnih in ekonomskih prilik v 19. stoletja na Slovenskem, v drugi polovici stoletja pa tudi vpliva političnih okoliščin.

Objavljeno
2008-10-27
Rubrike
Razprave