Pogled na družbeno strukturo železnodobne Dolenjske

  • Janez Dular
Ključne besede: starejša železna doba, Dolenjska, poselitev, družbena struktura

Povzetek

V času starejše železne ali halštatske dobe je dosegel današnji slovenski prostor pomemben gospodarski in kulturni vzpon. Še posebej razvito je bilo območje Dolenjske, čemur so botrovala bogata ležišča železove rude. Takratna družba, ki jo je moč razbrati iz grobiščnih in poselitvenih struktur, pa ni presegla plemenskega cikla. Organizirana je bila v občine, na čelu katerih so bili poglavarji. Pri izboru poglavarjev ni bilo pomembno zgolj njihovo poreklo, ampak tudi junaška dejanja in osebna karizma.

Rubrike
Razprave