Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?

  • Boris Golec
Ključne besede: Primož Trubar, Anastazija Trubar, svaštvo, Mihael Klaus, Celje, Augsburg

Povzetek

Prispevek obravnava vprašanje, ali je bila druga žena Primoža Trubarja (1508–1586), začetnika slovenske književnosti, z imenom Anastazija sestra augsburškega lekarnarja Mihaela Klausa in tako po rodu iz Celja. Domneva temelji na Trubarjevi oznaki "mein lieber schwager" za Klausa leta 1575, v času, ko je bil Trubar že drugič poročen. Podmena, da je bila Klausova sestra Trubarjeva prva žena Barbara, je bila z ugotovitvijo Barbarine prave identitete zavrnjena že leta 1955.

Rubrike
Razprave