Teharska koseška skupnost skozi prizmo sodnega protokola koseškega sodišča v obdobju 1715–1718

  • Željko Oset
Ključne besede: Teharje, teharska koseška skupnost, sodni protokol, 18. stoletje

Povzetek

V članku je osvetljena zgodovina teharske koseške skupnosti, ki je kljub velikim družbenim spremembam uspela ohraniti svoj privilegiran položaj. Predstavljeno je delovanje avtonomnega (koseškega) sodišča, ki je bilo pristojno za civilnopravne zadeve. Življenje koseške skupnosti je že od srednjega veka potekalo v pravnem okviru sistema potrjenih privilegijev ter nenapisanih norm vsakdanjega življenja.

Rubrike
Razprave