Reformacija na Ptuju

Prispevek k zgodovini zgodnjenovoveških evangeličanskih skupnosti v slovenskem Podravju

  • Žiga Oman
Ključne besede: Ptuj, Vurberk, Dravsko polje, protestantizem, reformacija, protireformacija

Povzetek

Prispevek prinaša vpogled v reformacijsko dogajanje in zgodnjenovoveško evangeličansko skupnost na Ptuju, ki pa je zaradi zelo fragmentarno ohranjenega arhivskega gradiva precej bežen. Vendar tudi redki viri pričajo, da ptujska skupnost augsburške veroizpovedi v mestu vsaj v zadnjih desetletjih 16. stoletja ni bila marginalna, prav tako je protireformacijske udarce, ki so Ptuj leta 1587 zadeli kot prvo od štajerskih mest, uspela preživeti v prva desetletja 17. stoletja. Vmes je skupnost dala več mestnih svétnikov in drugih mestnih uradnikov, na protestantskih univerzah je študiralo več Ptujčanov. Obenem je duhovno zaslombo imela tudi v gospodih Stubenbergih z Vurberka oziroma vsaj v njihovem zadnjem predikantu Georgu Lautenschlagerju.

Rubrike
Razprave