Umetnostna dejavnost v konjiški župniji pod župnikom Sebastijanom Glavinićem de Glamoč

  • Ana Lavrič
Ključne besede: Sebastijan Glavinić (1632–1697), župnija Slovenske Konjice, 17. stoletje, arhitektura, zlati oltarji, ikonografija, Marija Zavetnica s plaščem, Prihova, Koritno, Maribor

Povzetek

Prispevek na osnovi dokumenta iz leta 1690, najdenega v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu, obravnava umetnostno dejavnost v konjiški župniji pod župnikom Sebastijanom Glavinićem (1669–1690). Seznam izvedenih del obsega devetnajst cerkva, ki so bile v tem času obnovljene ali so dobile novo opremo oziroma inventar; kar deset jih je dobilo po enega ali več novih (zlatih) oltarjev. Gre za pomembno pričevanje o času, ki ga podpira le skromno ohranjeno spomeniško gradivo. Med tem izstopajo prihovski oltarni nastavki, zlasti in situ ohranjeni veliki oltar, ki spada med najbogatejše primerke zlatih oltarjev na Slovenskem. Na kratko je predstavljena tudi Glavinićeva umet­nostna dejavnost v času, ko je vodil senjsko-modruško škofijo (1690–1697).

Rubrike
Razprave