Nagrobni spomenik Simonu Gregorčiču

  • Damir Globočnik
Ključne besede: spomeniki, Simon Gregorčič, Anton Bitežnik, Andrej Gaberšček, Ivan Kokošar, Catholic-liberal rift, newspapers Soča and Gorica, Vrsno

Povzetek

Tretjega decembra 1906 so v Gorici ustanovili odbor za spomenik Simonu Gregorčiču in postavili spominsko ploščo na pesnikovi rojstni hiši. Nabiranje prispevkov so ovirala strankarska nasprotovanja, saj odbora Narodno napredna stranka na Goriškem ni priznavala, ker ni imela v njem dovolj močnega zastopstva. Mnogi so raje kot za (nagrobni) spomenik darovali za Šolski dom v Gorici. Spomenik, ki je prislonjen na zunanji zid prezbiterija cerkve sv. Lovrenca pod Libušnjem, in spominsko ploščo na Gregorčičevi rojstni hiši na Vrsnem je izdelal kipar Anton Bitežnik (1869–1949) iz Gorice. Odkrili so ju 6. septembra 1908. Klerikalno-liberalni spor glede Gregorčičevega spomina se je nadaljeval tudi po odkritju. Leta 1920 sta bila medaljona na spomeniku nadomeščena z novima z verzi iz Gregorčičeve pesmi »Naša zvezda«.

Rubrike
Razprave