Vsakdanje življenje v občini Črni Vrh med prvo svetovno vojno

  • Matic Batič
Ključne besede: Črni Vrh, prva svetovna vojna, mobilizacija, vsakdanje življenje, vojno gospodarstvo, Katoliška cerkev

Povzetek

Prispevek obravnava življenjske razmere v občini Črni Vrh med prvo svetovno vojno. Na vsakdanje življenje civilnega prebivalstva je močno vplivala vojaška prisotnost, saj je Črni Vrh po vstopu Italije v vojno postal pomembno logistično in preskrbovalno središče v zaledju soške fronte. To dokazuje izgradnja vojaške železnice in več vojaških objektov. Poleg tega je zaradi naraščajočih vojnih potreb država morala v do tedaj neslutenem obsegu mobilizirati vse človeške in materialne vire, kar se kaže v vseh vidikih vsakdanjega življenja. Takoj po začetku vojne je bil uveden strog cenzurni režim, kmalu zatem pa so oblasti začele regulirati tudi gospodarsko dejavnost ter potrošnjo osnovnih življenjskih dobrin.

Rubrike
Razprave