Leposlovje Janeza Evangelista Kreka

Ob stoletnici smrti

  • Milan Dolgan
Ključne besede: Janez Evangelist Krek, leposlovje, dramatika, pesništvo, pripovedništvo

Povzetek

V osebnosti Janeza E. Kreka se združujeta in si prizadevata za prevlado družboslovno-politična in literarno-estetska komponenta, ki je v dosedanjih razpravah zanemarjena. Značilno je, da se je udejstvoval v vseh treh glavnih literarnih zvrsteh: pripovedništvu, dramatiki in pesništvu. Svojih leposlovnih del ni utegnil izoblikovati, vendar je v vseh treh zvrsteh dosegal tako idejno poglobljenost kakor tudi izvrstne estetske učinke. Posebej je treba opozoriti na roman »Iz nove dobe«, na zadnjo dramo »Ob vojski« in na domovinsko pesem »Naša je ljubezen stalna …«.

Rubrike
Razprave