Revitalizacija stavb kulturne dediščine preko javno-zasebnega partnerstva

Primer Občine Črnomelj

  • Neva Makuc
Ključne besede: javno-zasebno partnerstvo, kulturna dediščina, energetsko pogodbeništvo, Črnomelj, črnomaljski grad

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji z vidika materialne kulturne dediščine, za obnovo ali ohranjanje katere pogosto primanjkuje finančnih sredstev. Dolgoročni okoljski, energetski in gospodarski cilji Evropske unije in Slovenije so spodbudili udejanjanje kompleksnejših oblik sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem tudi na področju kulturne dediščine. V prispevku so predstavljeni javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji ter okoljski in drugi cilji Evropske unije in Slovenije, ki so med drugim botrovali dobri praksi energetskega pogodbeništva, ki se izvaja v Občini Črnomelj. V okviru sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem sta bili prenove deležni tudi stavbi kulturne dediščine, in sicer črnomaljski grad in t. i. bivši dijaški dom.

Rubrike
Razprave