Čas prisilnih evakuacij prebivalcev Galicije

Častiti dr. Jan Trznadel na Štajerskem

  • Tomasz Pudłocki
Ključne besede: duhovnik Jan Trznadel, Rajhenburg (Brestanica), Štajerska, prva svetovna vojna, begunci

Povzetek

Med tistimi, ki so v pozni jeseni leta 1914 sklenili, da zapustijo Galicijo, je bil tudi duhovnik dr. Jan Trznadel (1860–1920), rimskokatoliški katehet, ki je v poljskem jeziku poučeval na Prvi gimnaziji v Przemyślu. Trznadel je napisal nekaj spominov na svoje medvojne poti, ki jih je lokalni katoliški časnik »Echo Przemyskie« leta 1916 objavil v dveh nizih člankov. Ta prvovrstni vir ne ponuja le opisov dogodkov, ki so zaznamovali avtorjevo življenje v begunstvu, temveč tudi izvrstno študijo primera usod običajnih prebivalcev Galicije, ki so bili v obdobju 1914–1915 prisiljeni zapustiti svoje domove. Trznadel je večino časa preživel v Rajhenburgu (Brestanica), poleg tega pa omenja še vrsto drugih krajev, kamor so nastanili begunce iz Galicije, na primer: Sevnica, Krško in Brežice. Spomini duhovnika Trznadela so del niza spominskih besedil, ki so bila med Veliko vojno objavljena v časniku »Echo Przemyskie« skupaj z besedili vojakov, duhovnikov ter lokalnih intelektualk in intelektualcev.

Rubrike
Razprave