Stanovanjske razmere v Ljubljani v letih 1945–1965

  • David Petelin
Ključne besede: Ljubljana, stanovanjske razmere, 1945–1965, socializem, bloki, stolpnica, soseska, vsakdanje življenje, industrializacija, urbanizacija

Povzetek

V prispevku avtor prikazuje razvoj stanovanjskih razmer v Ljubljani v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Prikazan je celovit razvoj stanja stanovanjskega fonda, predvojne razmere, povojna obnova, industrializacija mesta, izgradnja blokovskih naselij, reševanje stanovanjske stiske, vsakdanje življenje v mestnih naseljih, razvoj novih bivalnih konceptov stolpnice, soseske in vrstnih hiš ter izboljševanje bivalnega standarda.

Rubrike
Razprave