Hiše, vrtci, šole, ceste

Gradnja hiš v Občini Ljubljana Vič - Rudnik

  • Jelka Piškurić
Ključne besede: Ljubljana Vič - Rudnik, 1970–1979, socializem, vsakdanje življenje, individualna in družbena gradnja, stanovanjska politika, komunalna urejenost, šole, vrtci, samoprispevek, Naša komuna

Povzetek

Prispevek na primeru Občine Ljubljana Vič - Rudnik predstavi in analizira tisti segment vsakdanjega življenja v socializmu, ki je povezan z gradnjo, tako individualno kot družbeno. Avtorica pri tem opiše strategije, ki so jih tako posamezniki kot občina sprejemali za doseganje zastavljenih ciljev. Ljudje socializem pogosto povezujejo z dobrimi možnostmi za gradnjo hiše ali druge infrastrukture. V sedemdesetih letih, na katera se je omejila avtorica, je bila aktivnost na gradbenem področju še posebno živahna. To je omogočala tudi rast življenjskega standarda. Kljub temu da se ljudje pogosto nostalgično spominjajo izgradnje hiš, stanovanj, vrtcev, šol, cest, vodovoda in druge infrastrukture, podatki kažejo, da je to potekalo počasi, z zbiranjem različnih finančnih sredstev in pogosto z vložkom lastnega dela.

Rubrike
Razprave