Nastanek slovenske katoliške telesnovzgojne organizacije Orel

  • Aleš Šafarič
Ključne besede: Orel, Sokol, telovadba, telesna vzgoja, šport, kulturni boj

Povzetek

Avtor analizira spremembe v pogledih slovenskega katoliškega tabora na področje telesne vzgoje na prelomu iz 19. v 20. stoletje oziroma v obdobju t. i. delitve duhov in ostrega kulturnega boja. To je imelo za posledico nastanek katoliške telesnovzgojne organizacije Orel, ki se je v enem desetletju v mnogih segmentih, na čelu s številčnostjo, močno približala Sokolu. V prispevku je prikazan proces od pojava prvih konkretnih idej o lastni katoliški organizaciji do njene uresničitve in rasti pred prvo svetovno vojno.

Rubrike
Razprave