Družbena podoba Ljubljane v letih 1945–1965

  • David Petelin
Ključne besede: Ljubljana, 1945–1965, prebivalstvena struktura, demografija, socioekonomske razmere, družbena podoba

Povzetek

Ljubljana je v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni doživela korenite gospodarske in družbene spremembe. Osrednji cilj socialistične revolucionarne družbene preobrazbe je bila odprava družbenih razredov in socialne neenakosti, ki je omogočila izboljšanje življenjskega standarda ter postopno izginotje nižjih socialnih slojev. Družbeno in socioekonomsko podobo prebivalstva pa so spremljale demografske spremembe. Ljubljana je imela po popisu leta 1931 59.765, leta 1939 79.050, ob okupaciji leta 1941 88.695, ob koncu vojne 15. julija 1945 pa že 96.865 prebivalcev. Po ljudskem štetju 15. marca 1948 je bilo v mestu 115.095 stalnih prebivalcev. Popis iz leta 1953 kaže, da je prebivalstvo Ljubljane naraslo na 138.981. Število prebivalcev na območju današnje Mestne občine Ljubljana se je leta 1961 povzpelo na 170.505, po štetju leta 1971 pa preseže mejo 200.000.

Rubrike
Razprave