Antični prebivalci Spodnje Savinjske doline ali kdo se skriva za imeni na epigrafskih spomenikih

  • Julijana Visočnik
Ključne besede: epigrafika, onomastika, nagrobniki, božanstva, antika, Spodnja Savinjska dolina

Povzetek

Avtorica v grobem predstavi epigrafske spomenike Spodnje Savinjske doline, ki so ostali v dokaz rimske kulture in pismenstva na naših tleh. Sami nosilci spomenikov na tem mestu stopijo v ozadje, pozornost je usmerjena predvsem na tisto, kar je na njih zapisano. Besedila na spomenikih nam namreč omogočijo globlji uvid v takratne prebivalce in njihovo razslojenost; s pomočjo njihovih imen spoznavamo, kdo so bili, od kod so prišli, s čim so se ukvarjali, kakšna je bila njihova starost ob smrti in še veliko več.