Starejša uradovalna slovenica iz Spodnje Savinjske doline

  • Boris Golec
Ključne besede: slovenska uradovalna besedila, desetinski registri, oporoke, slovenščina, Spodnja Savinjska dolina

Povzetek

Spodnja Savinjska dolina je bila še do nedavnega prostor, iz katerega nismo poznali nobenih slovenskih uradovalnih besedil ali zapisov uradovalne narave, ki bi nastali pred sredo 19. stoletja. Danes se lahko pohvali z največjim številom slovenskih oporok in z najzgodnejšimi ter najštevilnejšimi slovenskimi desetinskimi registri, evidentiranih pa je tudi več drugih zvrsti dokumentov v slovenščini. Vse oporoke so nastale v prvi polovici 19. stoletja, desetinski registri in drugi uradovalni zapisi pa konec 18. in v začetku 19. stoletja. Natančneje so predstavljeni doslej še ne­objavljeni primeri besedil, sicer pa vsebuje prispevek popis vseh znanih slovenskih uradovalnih dokumentov, nastalih v Spodnji Savinjski dolini pred sredo 19. stoletja.