Spodnjesavinjska dolina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa

  • Jure Volčjak
Ključne besede: Spodnjesavinjska dolina, Galicija, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Šmartno ob Paki, Žalec, vizitacije, goriška nadškofija, Karel Mihael grof Attems

Povzetek

Prispevek poskuša na podlagi vizitacijskih zapisnikov prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa prikazati cerkvene razmere v Spodnjesavinjski dolini v drugi polovici 18. stoletja. Poleg njega so vizitacije opravljali še različni namestniki, npr. celjski mestni župnik in arhidiakon dr. Martin Sumpichler ter goriški pomožni škof Rudolf Jožef grof Edling. Ob tej priložnosti so bile pregledane cerkvene razmere po župnijah, obiskane so bile številne grajske kapele in špitali, posvečena je bila vrsta cerkva, podeljene so bile različne stopnje kleriških redov (nižjih in višjih) tako škofijskim kot tudi redovnim kandidatom za duhovniški poklic, urejale pa so se tudi različne administrativne zadeve.