Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler

  • Karmen Kreže
Ključne besede: Janez Hausenbichler, Žalec, narodno prebujanje, taborsko gibanje, hmeljarstvo, društva

Povzetek

Namen članka je osvetliti življenje in delo Janeza Hausenbichlerja, »očeta savinjskega hmeljarstva« (1838–1896). Po končanem šolanju se je vrnil v Žalec, kjer se je najprej posvetil medičarstvu. Z ženo sta kmalu odprla gostilno, ki je postala zbirališče slovenskih narodnjakov. Bil je med organizatorji drugega slovenskega tabora v Žalcu, pospeševalec hmeljarstva ter pobudnik ustanovitve čitalnice, požarne brambe, denarnega zavoda Savinjska posojilnica in številnih drugih društev. Zavzemal se je za gradnjo savinjske železnice, več let je bil tudi župan takratne trške občine Žalec. Njegovo narodno zavest dokazuje tudi dejstvo, da je na začetku svojega županovanja v trgu Žalec uvedel slovensko uradovanje.