Dogajanje na Celjskem v letih 1917–1918 s posebnim ozirom na delovanju celjskih liberalcev

  • Uroš Herman
Ključne besede: Celje, deklaracijsko gibanje, prevratna doba, liberalizem, 1917–1918

Povzetek

V prispevku avtor obravnava dogajanje na Celjskem v zadnjih letih Habsburške monarhije. Prikazano je dogajanje v Celju in okolici v luči takratnega prebujanja slovenske narodne zavesti v dobi deklaracijskega gibanja in sočasnega boja za prevzem oblasti, s snovanjem Narodnih svetov in prehodne oblasti. Prikazano je tudi širše politično dogajanje – razvoj slovenskih političnih strank v obravnavanem času in pa nemško politično gibanje, ki je zavračalo spremembe in je izgubljalo svoj prevladujoč položaj v Celju ter še v nekaterih drugih središčih na Celjskem. Ker je v Celju in v nekaterih trških naseljih med slovenskimi političnimi silami prevladovala liberalna usmerjenost, je v liberalnemu taboru namenjena nekaj večja pozornost.