Kako je Sv. Pavel pri Preboldu stopal v socializem

  • Uroš Herman
Ključne besede: Prebold, ljudska oblast, krajevni ljudski odbor, ljudska demokracija, 1945–1952

Povzetek

V prispevku avtor obravnava dogajanje na območju današnje občine Prebold v letih 1945–1952. Prikazano je v luči razvoja ljudske demokracije po prevzemu oblasti v državi s strani Komunistične partije. Osnovna tema prispevka je oris organizacije in delovanje organov ljudske oblasti na lokalni ravni. V prispevku sta prikazana prelom s poprejšnjimi oblastnimi strukturami in iskanje ustrezne vloge, ki naj bi jo lokalna krajevna ljudska oblast imela v upravnem, političnem in pozneje tudi v gospodarskem smislu. Prikazane so težave, s katerimi se je srečeval sistem ljudske demokracije, pa tudi ljudje, ki so morali v tem sistemu (pre)živeti. Prispevek obravnava čas prvega obdobja oblikovanja ljudske oblasti, za katerega je značilno administrativno odločanje vrhovne oblasti.