Zgodba treh bork: Mete, Ivanke in Nade

Spor pri preimenovanju šole v Grižah leta 1969

  • Hana Habjan
Ključne besede: Meta Rainer, Nada Cilenšek, Ivanka Uranjek, Rudi Cilenšek, Osnovna šola Griže, Griže, ZZB NOB Žalec

Povzetek

Poleti 1969 je v okviru rubrike Irene Špenko v časopisu Pavliha izšla pesem »Od Griž pa do Žalca« brez podpisa.
Za pesmijo je stala pesnica Meta Rainer, 65-letna upokojena učiteljica, ki se je na sodišču zaradi petkitične pesmi
soočila z Zvezo združenj borcev NOB Občine Žalec in sodni boj tudi dobila. V prispevku gre za zgodbo o družbenokritični
pesnici iz socialističnega obdobja in preimenovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov po vojnih herojih ter
odstranitvah njihovih imen oziroma za zgodbo o boju med taboroma dveh padlih partizank – Nade Cilenšek na eni
strani in Ivanke Uranjek na drugi.