Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti

  • Monika Deželak Trojar
Ključne besede: Ljubljana, Kranjska, jezuiti, duhovni, kulturni in geografski prostori, Janez Ludvik Schönleben

Povzetek

Članek opisuje življenjsko pot Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) in predstavlja njegov opus z vidika tistih duhovnih, kulturnih in geografskih prostorov, ki so njegovo življenje in delo najgloblje zaznamovali. Najprej je prikazan vpliv Schönlebnove družine. Osrednji del članka zavzema predstavitev Schönlebnovega šolanja v jezuitskem redu in njegovo redovno formacijo. Podrobno so prikazani vplivi jezuitskega duhovno-geografskega prostora na Schönlebnovo življenje in njegova zanimanja. V nadaljevanju so predstavljeni Schönlebnovo delovanje v dobrobit rodne Kranjske in njegovi stiki s širšim evropskim prostorom.

Rubrike
Razprave