Friderik V. Ptujski

  • Martin Bele
Ključne besede: Friderik V. Ptujski, slovenska Štajerska, vojvodina Štajerska, 13. stoletje, Bela IV., Otokar II. Přemysl, Rudolf I. Habsburški, bitka pri Dürnkrutu

Povzetek

Današnja slovenska Štajerska je bila v 13. stoletju razdeljena med več zemljiških posestnikov, med katerimi je imel največjo moč štajerski vojvoda. Drugi večji posestnici sta bili predvsem krška škofija in salzburška nadškofija, katere ministeriali so bili tudi gospodje Ptujski. Leta 1246 je umrl zadnji moški pripadnik rodbine Babenberžanov, ki je do tedaj vladala vojvodinama Štajerski in Avstriji. 23 let po njegovi smrti je umrl tudi zadnji koroški vojvoda iz rodbine Spanheimov. Konec obeh dinastij je sprožil dolg boj za njuno dediščino in tekmecem so se pridruževali različni lokalni plemiči. Friderik V. Ptujski je bil eden tistih, ki jim je v času teh bojev uspelo odlično izrabiti ta položaj. Okoriščal se je s pomočjo aktualnega štajerskega vojvode, ki pa si ga ni pomišljal zapustiti, če si je več prednosti obetal pri naslednjem. Svojim potomcem je tako zagotovil visok položaj na ravni celotne Štajerske.

Rubrike
Razprave