Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor

Avtorji

  • Maja Toš

Ključne besede:

Stubenberg, Vurberk, vojvodina Štajerska, plemstvo, genealogija, (materialni) zgodovinski viri

Povzetek

Vurberška linija plemiške družine Stubenberg, ki je med letoma 1441 in 1616 posedovala grad Vurberk, je eno prezrtih poglavij zgodovine plemstva v vojvodini Štajerski in zgodovine današnjega slovenskega prostora v širšem kontekstu. Medtem ko lahko zgodovino omenjene družine (vsaj delno) rekonstruiramo s pomočjo ohranjenih pisnih virov, so razvaline njenega matičnega gradu le še bleda senca svoje nekdanje razsežnosti in veličine. Kljub temu pa obstaja še vrsta drugih materialnih sledi Stubenbergov z Vurberka, ki kaže na njihovo prisotnost v širšem geografskem prostoru svojega osrednjega zemljiškega gospostva – vse do današnjih dni.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave