Zgodbe z meje imperija

Grad Vinica in Semeniči, začetki in prvi posestniki v luči novih arhivskih virov

  • Janez Weiss
Ključne besede: Bela krajina, Metliško, Vinica, Semeniči, Nemški viteški red

Povzetek

Prispevek se ukvarja z začetki in prvimi posestniki gradu Vinica v Beli krajini. Starejši avtorji so na podlagi obstoječega arhivskega gradiva in gradbenih prvin začetke gradu postavili v čas med sredino 15. in 16. stoletja. Novoodkrito gradivo iz arhiva Pruske kulturne ustanove, ki omenja posestni spor med Semeniči in Nemškim viteškim redom v začetku 16. stoletja, te domneve dopolnjuje. Postavitev gradu in tabora sega v zadnjo četrtino 15. stoletja, ko sta se viniški duhovnik Viljem Graman in Viljem Semenič dogovorila, da bosta Nemški viteški red in rodbina Semenič skupaj postavila novo grajsko poslopje in tabor za zaščito svojih podložnikov. Po Gramanovi smrti so si grad prilastili Semeniči, kar je vodilo v pravdo z Nemškim viteškim redom. Grad je bil leta 1500 zaplenjen, do dvajsetih let 16. stoletja pa vrnjen Semeničem, ki so ga posedovali do začetka 17. stoletja.

Rubrike
Razprave