Lastniki dvorca Jablje skozi čas in portreti nekaterih lastnikov iz 18. in 19. stoletja

  • Lidija Slana
Ključne besede: Dvorec Jablje, kranjske plemiške rodbine, plemiški portreti, Lambergi s Črnela, Rasp, Moscon, Posarelli, Schwab-Li(e)chtenberg, Janežič, Lichtenberg-Janežič

Povzetek

V Narodni galeriji v Ljubljani poleg znanega portreta barona Leopolda Lichtenberg-Janežiča iz 19. stoletja, delo znanega slikarja Jožefa Tominca, hranijo še pet portretov, ki pripadajo njegovim prednikom iz 18. stoletja. Obnovljeni dvorec Jablje, ki je od leta 1999 kulturni spomenik državnega pomena, sedaj nudi zavetje nekaterim državnim in mednarodnim institucijam, zanimive pa so tudi življenjske zgodbe njegovih lastnikov v preteklosti. V prispevku je najprej prikazan kratek pregled lastnikov dvorca Jablje od srednjega veka do sredine 18. stoletja, nato pa so opisane življenjske zgodbe portretirancev, nekaterih članov rodbin Schwab-Lichtenberg in Lichtenberg-Janežič, ki so dvorec posedovali vse do leta 1941, ko je umrla zadnja lastnica baronica Hipolita.

Rubrike
Razprave