Življenje vasi na meji v luči naselbinskega in stavbnega razvoja Robidišča

  • Andrejka Ščukovt
Ključne besede: Robidišče, naselbinska dediščina, kulturni spomenik, obnova

Povzetek

Robidišče leži na skrajnem zahodu Slovenije in na stičišču treh kultur – med beneškoslovenskim zaledjem, romanskim svetom in Furlanijo. Do leta 1947 je bilo življenje vasi gospodarsko in prometno povezano z Beneško Slovenijo. Potem ko je bila meja med Italijo in Jugoslavijo dokončno določena, pa so prebivalce odrezali od zgodovinske navezanosti z Benečijo. Zato je več kot 150 domačinov zbežalo čez mejo v Italijo, od tam pa v širni svet ali bližnja industrijska središča. Opuščene robidiške hiše niso znale kljubovati zobu časa. Njihov propad je leta 1976 pospešil rušilni potres. Leta 1995 so bili narejeni prvi koraki k oživitvi vasi

Rubrike
Razprave