Anton Zupan (1874–1954), profesor iz Vrbe

  • Miha Šimac
Ključne besede: Vrba, gimnazijski profesor, prva svetovna vojna, Anton Vovk, planinsko društvo, Stol, Ravnatelj, Celje

Povzetek

V pričujočem prispevku je orisana življenjska pot prof. Antona Zupana, ki se je v zgodovino slovenskega planinstva zapisal kot eden od zaslužnih mož, ki jim je pred prvo svetovno vojno uspelo na Stolu postaviti Prešernovo kočo. V času prve svetovne vojne se je kot častnik znašel na albanski fronti, po vojni pa se je znova vrnil v šolske klopi. Leta 1926 je postal ravnatelj celjske gimnazije. Kot birmanski boter in dobrotnik pa je pomembno vplival tudi na bodočega ljubljanskega (nad)škofa Antona Vovka.