O gospodih z Rihemberka, njihovi posesti in sorodstvenih povezavah

  • Martin Ličen
Ključne besede: Rihemberk, Branik, goriški grofje, srednjeveški viri

Povzetek

Gospodje z Rihemberka so bili pomemben ministerialski rod v službi goriških grofov, a so zaradi relativno kratkega pojava v goriški zgodovini malo poznani. Članek je le del diplomske naloge, v kateri so zbrane omembe pripadnikov tega plemiškega rodu iz virov 13. in 14. stoletja. Na osnovi teh virov je tu predstavljen obseg rihemberških posesti ter poročna in dedna politika rihemberške družine, kot se kaže v poročnih pogodbah. Podan je tudi celosten pregled rihemberške zgodovine ter hipoteze o njihovem izvoru na podlagi zapisa imena in družinskega grba.

Rubrike
Razprave