Človek, živina in kali

Pogled v preteklost vodnih zajetij na Krasu

  • Miha Zobec
Ključne besede: Kras, voda, kal, vaška skupnost, živina, napajališče, suša, robuta, mlaka, vodnjak, župan, projekt gradnje

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko posebnega tipa vodnih zajetij – kalov na Krasu skozi daljšo časovno perspektivo. Kali so kot element kraške kulturne krajine skozi dolga obdobja zgodovine ohranjali skorajda nespremenjeno podobo in namembnost. Začetek namenskega zbiranja vode se na Krasu običajno umešča v čas ustaljene naselitve, živinorejskega gospodarjenja in gradnje kaštelirjev. Vsa burna obdobja, ki so sledila tja do konca 19. stoletja, so puščala kale v skoraj popolni osami. V domeni vaške skupnosti se kot nemi opazovalec dogajanja niso prav nič spreminjali, vse dokler se v urejanje vodne preskrbe ni začela vmešavati avstrijska javna oblast. Da bi lahko popravila obstoječo in zgradila novo infrastrukturo, je od vaških občin zahtevala natančne popise preskrbe z vodo. Opisi, ki slikovito ponazarjajo pomen kalov, nam lahko veliko povedo tudi o stiski zaradi pomanjkanja vode. V času po drugi svetovni vojni so se kali začeli zaraščati, pred kratkim pa se je ponovno začela obnova teh pomembnih elementov kraške kulturne krajine.

Rubrike
Razprave