Socialne razmere na kranjskem podeželju v luči gradiva za kmetijsko anketo 17. in 18. aprila 1884 v Ljubljani

  • Miha Seručnik
Ključne besede: davki, 19. stoletje, kmečki dolgovi, Josip Vošnjak, kmetijska anketa, kmetijstvo, socialne razmere

Povzetek

Kmetijska anketa v Ljubljani dne 17. in 18. aprila 1884 je obravnavala vprašanja ekonomskih in socialnih razmer kmečkega prebivalstva na Kranjskem. Osvetlila je obseg hipotečnega zadolževanja kmetov, ugotovila je višino obresti, ki so se zaračunavale na dolgove, obseg davčnih bremen idr. Gradivo, zbrano med pripravami na izvedbo ankete, daje pregled stanja na kranjskem podeželju sredi osemdesetih let 19. stoletja.

Rubrike
Razprave