Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učbenikih za zgodovino 1945–2005

  • Danijela Trškan
Ključne besede: osnovna šola, učbeniki, zgodovina, krajevna zgodovina, domači kraj

Povzetek

Prispevek prikazuje rezultate teoretične zgodovinske raziskave, v kateri je avtorica poskušala ugotoviti, v kolikšni meri je bila krajevna zgodovina navzoča v osnovnošolskih učbenikih za zgodovino, ki so izšli med letoma 1945 in 2005. Ugotavlja, da je bila krajevna zgodovina že navzoča v posameznih učbenikih, in sicer pri različnih nalogah, dodatnem pisnem gradivu, kot slikovno gradivo ali v okviru učbeniškega besedila, vendar pa je bila skromna. Zato predlaga, da bi bilo v prihodnosti potrebno tudi krajevni zgodovini v osnovnošolskih učbenikih za zgodovino nameniti bistveno več pozornosti.

Rubrike
Razprave