Slovenska Koroška – zgodovinsko-geografski oris

  • Štefan Keber
Ključne besede: Slovenska Koroška, Koroška v Sloveniji, Koroška pokrajina, naravnogeografske značilnosti, družbenogeografske značilnosti, Mežiška dolina, Mislinjska dolina, Zgornje Dravska dolina

Povzetek

Koroška v Sloveniji oz. Slovenska Koroška predstavlja majhen del zgodovinske dežele Koroške, ki je po plebiscitu leta 1920 vse do danes ostal združen z glavnino slovenskega ozemlja. V članku je, poleg zgodovinskega razvoja območja, poudarek predvsem na naravnogeografskih, družbenogeografskih in gospodarskih značilnostih vseh treh koroških dolin: Mežiške, Mislinjske in Zgornje Dravske doline.