Teritorialno-posestni razvoj gospostva Pliberk (Bleiburg) in njegov gospodarski ustroj v poznem srednjem veku

  • Matjaž Bizjak
Ključne besede: Pliberk, Guštanj, Črna na Koroškem, Železna Kapla, zemljiško gospostvo, uprava in poslovanje zemljiškega gospostva, fevdi

Povzetek

Nekako od konca 13. stoletja dalje je ozemlje Pliberka, Guštanja (Ravne na Koroškem), Črne in Železne Kaple – danes razdeljeno med Avstrijo in Slovenijo – združeno pod okriljem pliberškega gospostva delilo skupno usodo pod različnimi oblastniki. Avtor prikazuje teritorialno-posestni razvoj gospostva od njegovih začetkov do konca 15. stoletja ter njegov donos in obratovanje na podlagi razpoložljivih virov poznega srednjega veka.