Srednjeveško slikarstvo v koroških cerkvah

  • Simona Javornik
Ključne besede: Koroška, srednji vek, stensko slikarstvo, gotika, slikarske delavnice

Povzetek

Prispevek je prvi vrsti namenjen pregledu spomenikov in krajši sintezi že narejenih raziskav na področju tovrstne dediščine na Koroškem. Spomeniki se delijo na dva ohranjena sklopa srednjeveške slikane ustvarjalnosti: stensko slikarstvo in poslikane strope. Časovni razpon slikarstva srednjega veka je bil v času med poznim 13. stoletjem in prvo tretjino 16. stoletja, ki je že označevalo slogovni prehod od pozne gotike v renesanso. Pri stenskem slikarstvu je na Koroškem kar 13 cerkva z odkritimi srednjeveškimi poslikavami, ki po kvaliteti ne zaostajajo za ostalimi pokrajinami Slovenije. Nekaj ohranjenih srednjeveških spomenikov celo spada v železni repertoar srednjeveškega slovenskega slikarstva, poleg njihove kvalitete pa moramo posebej izpostaviti tudi njihovo internacionalnost, saj v svojih podobah nosijo vpliv umetnostnih vzorcev oddaljene Tirolske ter Severne Italije.