Cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka na Lešah pri Prevaljah

  • Daša Pahor
Ključne besede: Gotika, gotska arhitektura, zlati oltar, lesen strop, renesansa, barok, Koroška, Leše, freske, stenska poslikava, krogovičje, oboki, prenova, sv. Ana, sv. Volbenk, zlati rez

Povzetek

Cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka na Lešah spadata med slikovitejše cerkve na Slovenskem. O njunem nastanku ni znanega ničesar, vendar sta bili verjetno obe zgrajeni v 15. stoletju. Sv. Ana je do danes ohranila številne karakteristike, ki jih je dobivala s predelavami do konca 17. stoletja, vključno s freskami 15. in 16. stoletja, zlatim oltarjem ter lesenim stropom iz 17. stoletja. Cerkev sv. Volbenka je imela podobne elemente vse do konca 19. stoletja, ko je bila skoraj v celoti uničena v požaru in nato neprimerno obnovljena.