Grad Ravne – Streiteben

Arheološke raziskave 2002

  • Saša Djura Jelenko
Ključne besede: grad Ravne, Hebenstreiti, arheološke raziskave, keramika

Povzetek

Zaradi arhitektonske rešitve prenove Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika je Koroški pokrajinski muzej v letu 2002 na gradu Ravne vodil zaščitne arheološke raziskave. Poleg drobnega arheološkega gradiva je bil odkrit manjši, v temeljih ohranjen zidan objekt, ki po prvih analizah sodi v 16. stoletje in je nekoč verjetno spadal k pristavi, ki je stala tu že pred izgradnjo gradu v 30. letih 16. stoletja. Grad so zgradili Hebenstreiti, fevdniki oglejskega patriarha, ki so se na Koroško preselili okoli leta 1530.