Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem

  • Miha Preinfalk
Ključne besede: grofje Thurn-Valsassina, Pliberk, Radovljica, Koroška, plemstvo, genealogija

Povzetek

Grofje Thurn-Valsassina sodijo med ene najstarejših plemiških rodbin v Evropi. Po izročilu naj bi izvirali iz Francije, od tam pa so v 10. stoletju pribežali v severno Italijo in se kasneje razširili tudi v habsburške dežele. Tu sta bili njuni najpomembnejši gospostvi Radovljica in Pliberk, ki ju je grof Janez Ambrož leta 1618 spremenil v fidejkomis, in sta bili sredi 17. stoletja osnova za nastanek dveh samostojnih rodbinskih vej. Pliberška veja, ki živi še danes, je imela velik vpliv na razvoj današnje slovenske Koroške, predvsem Mežiške doline, kjer je imela poleg obsežne posesti tudi vrsto industrijskih obratov. Med njimi je bila najpomembnejša železarna na Ravnah. Po drugi svetovni vojni je bila vsa jugoslovanska posest grofov Thurn-Valsassina nacionalizirana.