Prometne razmere na Koroškem v obdobju od cesarja Karla VI. do 1. svetovne vojne

  • Eva Holz
Ključne besede: Koroška, promet na dolge razdalje, lokalni promet, ceste, železnica

Povzetek

Čeprav je Koroška gorata kontinentalna dežela od antike dalje preko nje potekajo prometnice, ki povezujejo sever in jug ter zahod z vzhodom. Na prometne razmere in frekvenco prometa je vplivalo vsakokratno dogajanje v bližnji in daljni okolici. Od glavnih prometnih smeri je bila nekoliko odmaknjena Mežiška dolina z okolico. Razvoj današnje slovenske Koroške se je začel šele z okrepljenim razmahom rudarstva in fužinarstva, to pa je bilo tesno povezano z izboljšavo prometnih zvez. Uvedba železnice je tudi nekoliko omilila prometne težave tega dela Koroške.