Oglarji pri mislinjski železarni od leta 1800 do 1817

  • Alojz Krivograd
Ključne besede: Mislinjska železarna, oglarji, plačilo na akord, socialni položaj, inflacija

Povzetek

Mislinjsko železarno, ki je delovala od leta 1723 do konca 19. stoletja, so v obdobju med 1800 do 1817 sestavljali trije proizvodni obrati: rudniški rovi v okolici Ribnice na Pohorju in Vitanja, nadalje stavbe za oglarjenje, pripravljanje lesa in drv ter plavž in kovačije. Iz ohranjenih plačilnih list je moč razbrati število oglarjev, količino nakuhanega oglja, višino plačila na akord, njihovo premoženje in zadolženost do podjetja. Povprečno je oglarilo 38 oglarjev, ki so letno povprečno nakuhali 509 mislinjskih škafov oglja. Podjetje je oglarjem za plačilo nabavljalo živila, blago in tobak. Znesek so jim odšteli od zaslužka, dolg pa so jim zmanjšali tako, da so upoštevali vrednost njihovega imetja, ki so ga imeli v gozdovih v obliki pripravljenega lesa in oglja, v napravah za oglarjenje in v vprežni živini ter opremi zanjo.