Kmečko življenje na visokogorskih kmetijah na primeru doline Tople v 19. stoletju

  • Alenka Kačičnik Gabrič
Ključne besede: dolina Tople, Koroška, visokogorske kmetije, kmečko življenje, 19. stoletje

Povzetek

Dolina Tople je bila poseljena v 15. stoletju, ko je kolonizacija prodrla tudi v hriboviti svet. Na strmih pobočjih nad rečico Toplo, ki izvira nad istoimensko dolino in se vije v smeri od severozahoda proti jugovzhodu območja katastrske občine, so naseljenci že ob naselitvi oblikovali pet velikih visokogorskih kmetij, ki so vsaka zase zajemale obsežno zaokroženo področje. Zaradi za življenje in kmetijsko pridelavo neugodnih klimatskih razmer so se sedeži kmetij kot središče gospodarskega obrata oblikovali v celke s svojstveno arhitekturo, kjer so kmečke družine v času, ko je bila dolina (predvsem pozimi) odrezana od sveta, lahko popolnoma zadostile vsem svojim potrebam.