Ravne na Koroškem v 19. stoletju

  • Karla Oder
Ključne besede: Koroška, Mežiška dolina, Ravne na Koroškem, grofje Thurn, zgodovina, 19. stoletje, gradovi, gospodarski razvoj, železarstvo, obrti

Povzetek

Sodobno mesto Ravne na Koroškem se je razvilo iz srednjeveškega trga Gutenstein, obdanega z dvorci Streiteben (Ravne), Javornik in Dobja vas. V trgu so delovali številni obrtniki, združeni v obrtni ceh, ki je bil ustanovljen leta 1749. Z razvojem železarne se je večalo število prebivalcev in tovarna je za svoje zaposlene gradila večstanovanjske hiše. Fužine Streiteben ob reki Meži v bližini Guštanja so grofje Thurni, ki so svoje premoženje vlagali v razvoj neagrarnega gospodarstva, že na začetku 19. stoletja razvili v železarno in jo sredi stoletja posodobil v pudlarno in valjarno. Po dveh desetletjih so uvedli izdelovanje talilnega jekla in leta 1881 taljenje ali kuhanje jekla v Siemens-Martinovi peči ter postavili temelje sodobni jeklarski industriji na Ravnah na Koroškem. Skozi industrijsko najrazvitejše območje v 19. stoletju so leta 1863 zgradili še železnico Celovec–Maribor, ki je prinesla nove spremembe v gospodarstvo in življenje ljudi.