Bolnice in upravno-zdravstvena ureditev v Mežiški dolini na prelomu 19. stoletja

  • Katarina Keber
Ključne besede: bolnice, zdravstvena okrožja, zdravniki, bratovske skladnice, Mežiška dolina, Dravograd, Koroška, 19. stoletje, 20. stoletje

Povzetek

Organizacija zdravstvenih okrožij v Mežiški dolini konec 19. stoletja se je naslonila na zdravstvene ustanove, zdravnike bratovskih skladnic in industrijskih obratov rudnika svinca v Mežici, železarne na Prevaljah, premogovnika na Lešah in železarn grofa Thurna iz srede in druge polovice 19. stoletja. V močno industrializirani Mežiški dolini so namreč v Črni, na Prevaljah, na Lešah in v Guštanju pod okriljem bratovskih skladnic delovale kar štiri bolnice. Po sprejetju koroškega deželnega zdravstvenega zakona leta 1884, ki je zdravstveno oskrbo urejal na občinski ravni, sta v Mežiški dolini nastali dve zdravstveni okrožji: Zgornja Mežiška dolina in Guštanj. Leta 1893 je sedež novega zdravstvenega okrožja postal tudi Dravograd.