Gospodarski razvoj slovenske Koroške v zadnjih desetletjih pred razpadom habsburške monarhije

  • Jasna Fischer
Ključne besede: Koroška, 19. stoletje, gospodarski razvoj, industrializacija, rudarstvo, železarstvo, prebivalstvo

Povzetek

Gospodarski razvoj slovenske Koroške je bil pred prvo svetovno vojno intenziven in ta odmaknjeni del slovenskega narodnostnega ozemlja ni prav nič zaostajal za drugimi pokrajinami na Slovenskem. To nam potrjujejo tudi statistični podatki, saj je tesno sledila Primorski s Trstom, ki se je razvijala najhitreje. Osnova tega razvoja so bili obrati v dveh industrijskih panogah, rudarstvu in kovinski industriji, ter intenzivnejše izkoriščanje gozdnega bogastva. Dva obrata, rudnik svinca v Mežici in jeklarna grofov Thurnov na Ravnah sta se v tem obdobju intenzivno modernizirala in postala pomembna tudi na celotnem slovenskem ozemlju. Z velikimi vlaganji v posodobitve sta se uspešno branila pred krizami, ki je bila predvsem v devetdesetih letih 19. stoletja globoka in usodna za veliko železarno na Prevaljah.