Zgodovina šolstva v Mežiški dolini do leta 1918

  • Alojz Pristavnik
Ključne besede: Mežiška dolina, slovenska Koroška, šolstvo, učitelji, šolske zgradbe, učni jezik, raznorodovanje

Povzetek

V prispevku je prikazana zgodovina šolstva v Mežiški dolini od njegovih začetkov ob koncu 17. stoletja pa do razpada Avstro-Ogrske leta 1918. Šole, njihov nastanek in razvoj so prikazane, kakor si sledijo ob toku reke Meže, od Koprivne skozi Črno v Mežico ter do Prevalj in Guštanja. Enako je prikazano življenje šol, ki so nastajale in delovale visoko nad dolino, v goratem svetu med Peco, Uršljo in strojanskimi hribi, saj učenci zaradi oddaljenosti niso mogli obiskovati šol v dolini. V nekaterih primerih so se pojavile težave tudi pri premoščanju razlik, ki so nastale na socialni, narodni in teritorialni podlagi. Posebno vprašanje, ki je v prispevku med najbolj izpostavljenimi, je vprašanje učnega jezika.