Osnovno šolstvo Dravske in Mislinjske doline do leta 1945

  • Franček Lasbaher
Ključne besede: zgodovina šolstva, osnovno šolstvo, Dravska dolina, Mislinjska dolina, šolski vodje, upravitelji, učitelji, učni prostori

Povzetek

Prispevek prikazuje kratek zgodovinski oris 25 osnovnih šol v Dravski dolini in 14 osnovnih šol v Mislinjski dolini. Upoštevani so šolski vodje in izbor pomembnejših učiteljev v začrtanem časovnem razponu, vključen pa je tudi vpogled v nastanek šolskih prostorov.