Kronika Poltnikovega posestva na Sv. Primožu nad Muto

Življenje na kmetiji na Sv. Primožu in v trgu Dravograd v prvi polovici 20. stoletja

  • Ljuba Dornik Šubelj
Ključne besede: kmečko življenje, kajžarstvo, kronika, cerkev Sv. Primoža, Muta, Dravograd

Povzetek

Avtorica v tekstu podaja kroniko Poltnikove kmetije in opisuje gradnjo zvonika na cerkvi na Sv. Primožu nad Muto med letoma 1906 do 1908. V nadaljevanju na podlagi spominov opisuje življenje na kmetiji in v trgu Dravograd v prvi polovici 20. stoletja. Ohranjena kronika, pisana na podlagi ustnega izročila, sega do leta 1764. Prispevek se zaključi s stanjem neposredno pred začetkom druge svetovne vojne.